06-19228708

Training, zelf doen of uitbesteden

logo

Verkooptraining, zelf doen of uitbesteden

Uitbesteden of zelf doen, het zelf ontwikkelen en geven van een training versus het inschrijven op een externe training. Twee uitersten waar tussenin ook nog een aantal mogelijkheden ligt. Het begrijpen en kunnen wegen van de factoren die van invloed zijn op het keuzeproces tussen zelf doen of uitbesteden zal de kwaliteit van de uiteindelijke keuze ten goede komen. We onderscheiden de onderstaande vormen in het keuzeproces tussen uitbesteden of zelf ontwikkelen en geven van een training. :

  • We geven de training zelf
  • We laten de training geven door een externe trainer ( open inschrijving)
  • We laten de training geven door een externe trainer ( in company/maatwerk)

Belangrijke aandachtspunten bij deze keuze

De frequentie van training: indien er sprake is van een regelmatige stroom van cursisten loont het zelf geven van de training, indien er sprake is van een zeer onregelmatig patroon dan is uitbesteden veelal een betere optie.

Wat moet er getraind worden: het geven van een bedrijfsspecifieke systeem training is makkelijker intern te regelen; het geven van een full time management development programma zal bijna automatisch extern gevolgd worden.

Welk niveau moet er getraind worden: op het operationele niveau zullen concrete kennis en vaardigheden gemakkelijker intern en/of on the job kunnen worden uitgebreid, voor het meer abstracte beleidsmatige niveau zal de voorkeur sneller uitgaan naar een externe training.

Hoe bedrijfsspecifiek moet er getraind worden: hoe bedrijfsspecifieker de opleiding, hoe groter de kans dat deze intern gevolgd zal worden. Een algemene opleiding kan weliswaar intern gevolgd worden maar zal relatief gemakkelijk en tegen lage kosten extern verkrijgbaar zijn.

Budgetoverwegingen: voor hoeveel geld mag er getraind worden: indien budget een doorslaggevend element is, betrek dan ook de kosten in de overweging die niet direct aan uw training zijn toe te rekenen. Denk bijvoorbeeld aan gederfde arbeidsuren maar ook verkoopomzet van de deelnemers, ontwikkelingskosten, lerend effect voor de toekomst, herhalings-trainingen.

Hoe objectief moet er getraind worden: indien de objectiviteit van belang is zal een externe trainer objectiever tegen de zaken aan kijken dan een interne trainer. De externe trainer zal minder last hebben van de “bedrijfsblindheid” die iedere interne trainer in meer of mindere mate plaagt.

Is er sprake van een sociale rol van de training? : indien de training ook een rol speelt in de zin van verbetering van de sociale verhoudingen binnen het team of het bedrijf ( de informele contacten) dan is een speciale interne training, gericht op het team de aangewezen keus. Als er sprake is van verbreding van kontakten buiten het bedrijf heeft een externe training de voorkeur.

Hoeveel invloed wil men hebben op de training: indien men veel invloed wenst te hebben op het trainingsprogramma valt een externe open training meestal af. Met een eigen of in-company training heft men dit probleem op, er is meer invloed mogelijk op het programma en minder van belang zijnde zaken kunnen worden vervangen.

Hoeveel kruisbestuiving acht men gewenst: als men graag een kruisbestuiving tot stand wil brengen door het uitwisselen van ervaringen met anderen, discussiëren en zoeken naar oplossingen met mensen uit geheel andere bedrijfstakken zal dit de doorslag geven in de keuze voor een open training

Hoe flexibel wil men zijn in aangeboden opleidingsprogramma’s: het gebruik maken van externe opleidingsinstituten geeft tevens de mogelijkheid om op korte termijn een zeer breed scala aan trainingen neer te zetten.

Uiteraard begint iedere stap met enthousiasme en vertrouwen in uw product, de klant en uzelf.

robert.hamminga@redfoxblue.nl 

 

NB: bovenstaand artikel werd eerder gepubliceerd in het Praktijkboek Sales van Kluwer en is geschreven door Robert Hamminga.